Vilkår og betingelser hos Crossfit Sandefjord

 Ubegrenset tilgang til alle gruppetimene

Fri trening 05:30:00-23:00 i  

Fritrenings-rommet

Fri tilgang til bookingsystemet MindBodyOnline

Betaling for medlemskap må være mottatt før medlemskapet trer i kraft.

Bestilling og betaling for medlemskap gjøres av den enkelte i CrossFit Sandefjord/MindBody app eller på CrossFit Sandefjord/mindbody hjemmeside.

CrossFit Sandefjord/MindBody; man må man registrere et gyldig betalingskort hvor det avtalte beløpet blir trukket en gang i måneden*. Den første måneden betales ved inngåelse av avtale, etterfølgende måneder får samme trekkdato.

Medlemskapet løper for den avtaleperioden man har bundet seg for. Avtalen fornyes automatisk om man ikke sier opp etter avtalens utløp.

Medlemskap kan fryses dersom man har legeerklæring eller flytter utenbys/utenlands for en begrenset periode.

Det gis ingen refusjon på betalt medlemskap som ikke blir benyttet.

Kansellering av plass på oppsatt time må gjøres innen 60 min før timen starter.

Timer med 2 eller færre deltagere kan bli kansellert med 1 times forvarsel og medlemmet oppfordres til å flytte over til neste ledige time.

Alle nybegynnere må gjennom On Ramp, selv om man bare ønsker å trene en begrenset periode (f.eks. sommerferie), er student eller kjøper klippekort.

Ungdom mellom 15 og 18 år kan trene på vanlige WOD’s med foresattes skriftlige samtykke.

All trening hos CrossFit Sandefjord AS skjer på eget ansvar.

 For CrossFit Kids & Teens, så er det et engangsbeløp ved inngåelse av kontrakt som gjelder.

 

 

Logo Crossfit Journal